Spoločnosť WERT ponúka kompletné služby v oblasti rádiometrického a rádiochemického stanovenia širokého spektra vzoriek. Spoločnosť WERT prevádzkuje niekoľko laboratórií, čo jej umožňuje spracovávať vzorky zo širokého spektra aktivity od vzoriek vhodných na uvoľnenie do životného prostredia až po vysokoaktívne vzorky.

Spoločnosť WERT vyvinula mnoho vlastných rádiochemických metodík vhodných na stanovenie ťažko detekovateľných rádionuklidov, potrebných na deklarovanie aktivity vo vzorkách rádioaktívnych odpadov.

Radiochemical Analysis

Tieto metodiky sú zamerané na stanovenie rádionuklidov emitujúcich žiarenie α, β a γ v pevných a kvapalných matriciach, vrátane výpustí, aerosólových filtrov, oterov, ionexov, kalov a médií z prevádzkovaných jadrových elektrární, či vzorky médií vznikajúcich počas vyraďovanie JE z prevádzky (betón, oceľ, kovy, plasty, dlaždice, pôda, sklenná vata, textil, linoleum, drevo).

Spoločnosť WERT rutinne vykonáva stanovenie nasledujúcich rádionuklidov:

  • Alfa 147Sm, 229Th, 230Th, 233U, 234U, 235U, 236U, 238U, 238Pu, 239,240Pu, 241Am, 242Cm,
    243, 244Cm, sumárna alfa
  • Beta 3H, 14C, 36Cl, 41Ca 63Ni, 79Se, 90Sr, 93Zr, 99Tc, 107Pd, 147Pm,151Sm, 204Tl, 241Pu, sumárna beta
  • RTG žiariče 55Fe, 59Ni, 93Mo, 93mNb,129I
  • Gama rádionuklidy emitujúce gama žiarenie v rozmedzí 40-2000 keV

Radiochemical Analysisradichemical1Radiochemical Analysis