environmental-monitoring

V laboratóriu merania aktivity zo zložiek životného prostredia sa rutinne vykonáva stanovenie aktivity v rôznych matriciach, vrátane pitnej vody, kvapalných vzoriek, vzoriek pôdy, aerosólových filtrov a vegetácie. Najčastejší pôvod vzoriek ŽP je okolie prevádzkovaných jadrových elektrární, okolie úložiska rádioaktívnych odpadov či okolie jadrových elektrární v procese vyraďovania.