Prístrojové vybavenie

No. Prístroj Popis Účel
1 Gamaspektrometrický systém
 • Detektor HPGe-GEM50
 • DSP (Ortec)
 • Softvér Gamwin
Gama žiariče:
K-40, Mn-54, Co-58, Co-60, Sr-85, Nb-94, Nb-95, Zr-95, Ru-106, Cd-109, Ag-110m, Sb-124, Sb-125, Sn-126, Ba-133, Cs-134, Cs-137, Eu-152, Eu-154, Eu-155, Th-232, U-238
2 Gamaspektrometrický systém
 • Detektor HPGe (PGT) s LN2 chladením
 • NIM BIM (ORTEC, CANBERRA)
 • Zdroj HV (ORTEC, CANBERRA)
 • Zosilovač (ORTEC, CANBERRA)
 • MCA Spectrum Master (ORTEC)
 • Softvér InterWinner 5.0 (ORTEC)
Gama žiariče:
K-40, Mn-54, Co-58, Co-60, Sr-85, Nb-94, Nb-95, Zr-95, Ru-106, Cd-109, Ag-110m, Sb-124, Sb-125, Sn-126, Ba-133, Cs-134, Cs-137, Eu-152, Eu-154, Eu-155, Th-232, U-238
3 Gamaspektrometrický systém - nízkoenergetický
 • LEGe detektor (CANBERRA)
 • DSP LYNX (CANBERRA)
 • Softvér Genie-2000 (CANBERRA)
Fe-55, Ni-59, Mo-93, Nb-93m, I-129
4 Alfa spektrometrický systém
 • Detektor PIPS (CANBERRA) - 4 ks. s vákuovými komorami
 • NIM BIM (ORTEC,CANBERRA)
 • Zdroj HV (ORTEC, SILENA)
 • Zosilovač (ORTEC, SILENA)
 • MCA Spectrum Master (ORTEC)
 • Softvér InterWinner 5.0 (ORTEC)
Alfa žiariče:
Sm-147, Th-229, Th-230, U-233, U-234, U-235, U-236, U-238, Pu-238, Pu-239,240, Am-241, Cm-242, Cm-243,244
5 Nízkopozaďová aparatúra alfa/beta
 • iMatic.( CANBERRA)
 • Detektor PIPS
 • Automatický podávač vzoriek
 • Softvér CANBERRA
Suma alfa, suma beta
6 LSC – meradlo aktivity s kvapalným scintilátorom
 • TRIATHLER - kompaktný, prenosný stolový prístroj (HIDEX)
 • 1 fotonásobič
 • meranie luminescencie, alfa and beta žiarenia
H-3, C-14, Ni-63, Sr-90, Rn-222, Pu-241, suma alfa
7 LSC – meradlo aktivity s kvapalným scintilátorom
 • Lode Star 300 SL
 • 3 fotonásobiče v antikoincidenčnom zapojení
 • Automatický podávač vzoriek s kapacitou 40 vialiek (20 mL)
 • Softvér Mikrowin 2000
H-3, C-14, Cl-36, Ca-41, Ni-63, Se-79, Sr-90, Zr-93, Tc-99, Pd-107, Pm-147, Sm-151, Tl-204, Pu-241
8 Mikrovlnný rozklad
 • Milestone
 • Start D Mikrovlnný systém na rozklad
mikrovlnný rozklad organických a anorganických vzoriek