Používané metódy

Alfa žiariče Separačná metóda Meracie zariadenie
U-234 extrakčná chromatografia s použitím DPPP sorbentu alfa spektrometria
U-235 extrakčná chromatografia s použitím DPPP sorbentu alfa spektrometria
U-238 extrakčná chromatografia s použitím DPPP sorbentu alfa spektrometria
Np-237 extrakčná chromatografia s použitím alifatických kvartérnych aminov alfa spektrometria
Pu-238 extrakčná chromatografia s použitím CMPO sorbentu alfa spektrometria
Pu-239,240 extrakčná chromatografia s použitím CMPO sorbentu alfa spektrometria
Am-241 extrakčná chromatografia s použitím CMPO sorbentu alpha spectroscopy
Cm-242 extrakčná chromatografia s použitím CMPO sorbentu alfa spektrometria
Cm-243,244 extrakčná chromatografia s použitím CMPO sorbentu alfa spektrometria
Suma alfa extrakčná chromatografia s použitím DIPEX sorbentu LSC
Suma alfa   Low level alpha/beta counter
Beta žiariče Separačná metóda Meracie zariadenie
H-3 destilácia LSC
C-14 destilácia a absorpcia LSC
Cl-36 sorpcia na CL resin LSC
Ca-41 zrážanie uhličitanov LSC
Ni-63 zrážanie s DMG LSC
Se-79 zrážanie a ionovýmenná chromatografia LSC
Sr-89 extrakčná chromatografia s použitím crownéterov Nízkopozaďová alfa/beta aparatúra
Sr-90 extrakčná chromatografia s použitím crownéterov LSC
Sr-90 kvapalinová extrakcia použitím TBP Nízkopozaďová alfa/beta aparatúra
Zr-93 kvapalinová extrakcia použitím TTA LSC
Tc-99 extrakčná chromatografia s použitím alifatických kvartérnych aminov LSC
Pd-107 zrážanie s DMG LSC
Pm-147 extrakčná chromatografia s použitím HDEHP sorbentu LSC
Sm-151 extrakčná chromatografia s použitím HDEHP sorbentu LSC
Pu-241 extrakčná chromatografia s použitím CMPO sorbentu LSC
Gama žiariče Separačná metóda Meracie zariadenie
Na-22 priame meranie gama spektrometria
K-40 priame meranie gama spektrometria
Mn-54 priame meranie gama spektrometria
Co-58 priame meranie gama spektrometria
Co-60 priame meranie gama spektrometria
Nb-94 priame meranie gama spektrometria
Nb-95 priame meranie gama spektrometria
Zr-95 priame meranie gama spektrometria
Ru-106 priame meranie gama spektrometria
Cd-109 priame meranie gama spektrometria
Ag-110m priame meranie gama spektrometria
Sb-124 priame meranie gama spektrometria
Sb-125 priame meranie gama spektrometria
Sn-126 priame meranie gama spektrometria
Ba-133 priame meranie gama spektrometria
Cs-134 priame meranie gama spektrometria
Cs-137 priame meranie gama spektrometria
Ba-133 priame meranie gama spektrometria
Eu-152 priame meranie gama spektrometria
Eu-154 priame meranie gama spektrometria
Eu-155 priame meranie gama spektrometria
Ra-226 priame meranie gama spektrometria
Th-234 priame meranie gama spektrometria
U-238 priame meranie gama spektrometria
RTG žiariče Separačná metóda Meracie zariadenie
Ca-41 zrážanie uhličitanov LEGS
Fe-55 extračná chromatografia LEGS
Ni-59 zrážanie s DMG LEGS
Mo-93 zrážanie molybdénanu LEGS
I-129 extrakcia do chloroformu LEGS