Referencie

Názov projektu Rok Klient/Sídlo
Resins Radiochemical Analyses 2019 - 2022 Ansaldo Nucleare Genova, Taliansko
Off-site analytical support to site Laboratory for Radioactivity Measurements (LMR) 2019 - 2022 EC JRC Ispra, Taliansko
BIDSF project B6.6A: Decommissioning support survey 2017 - 2022 JAVYS a.s., Jaslovské Bohunice, Slovensko
Meranie a deklarovanie ťažko detekovateľných rádionuklidov (C-14, Ca-41, Ni-59, Ni-63, Se-79 Sr-90, Mo-93, Zr-93, Nb-94, Tc-99, Pd-107, Sn-126, I-129, Cs-135, Cs-137, Sm-151, Pu-239,240 and Am-241) v rádioaktívnych odpadoch a výpočet korelačných koeficientov 2020 - 2023 JE Mochovce, Slovensko
Rádiochemické analýzy ťažko detekovateľných rádionuklidov (C-14, Ca-41, Ni-59, Ni-63, Se-79 Sr-90, Mo-93, Zr-93, Nb-94, Tc-99, Pd-107, Sn-126, I-129, Cs-135, Cs-137, Sm-151, Pu-239,240 and Am-241) v rádioaktívnych odpadoch z JE A-1(JAVYS) pred ich spracovaním v Bohunickon spracovateľskom centre rádioaktívnych odpadov (BSC RaO) a uložením na Regionálnom úložisku RaO v Mochovciach 2020 - 2022 JAVYS a.s., Jaslovské Bohunice, Slovensko
Charakterizácia rádioaktívnych odpadov a výpočet korelačných koeficientov 2016 - 2020 JE Temelin, Česká republika
Charakterizácia rádioaktívnych odpadov a výpočet korelačných koeficientov 2016 - 2020 JE Dukovany, Česká republika
Off-site chemical analyses and radiochemical analyses services and related supplies 2014 - 2018 EC JRC Ispra, Taliansko
Improvement of radioactive waste characterisation systems at Ukrainian operational NPPs 2014 - 2016 Energoatom Ukrajina