Zabezpečenie kvality

Ako akreditované laboratórium, je spoločnosť WERT držiteľom Osvedčenia o akreditácii, ktoré dokazuje jeho spôsobilosť vykonávať meranie nestranne a dôveryhodne a to v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2017. Osvedčenie bolo vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou – SNAS.

Osvedčenie o akreditácii spoločnosti WERT je uznávané v rámci Európskej únie a taktiež v iných krajinách združených v EA (European Co-operation for Accreditation) alebo ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

pdf súbor- príloha pre Osvedčenie o akreditácií, č. S-144, vydané Slovenskou akreditačnou službou

Výkony laboratória sú pravidelne preverované a hodnotené prostredníctvom účasti v medzilaboratórnych porovnávacích meraniach spoločnosti NPL (Nuclear Physical Laboratory), Teddington, Veľká Británia.

Spoločnosť WERT má certifikovaný systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami STN ISO 9001:2016.

▼kliknite na obrázok
Osvedčenie o akreditácii

akreditace-2015

▼kliknite na obrázok
ISO certifikát

akreditace-2015