História spoločnosti

Spoločnosť WERT,s.r.o.,bola založená 26.6.1992 ako partner pre zaistenie komplexných služieb v oblasti dozimetrie,rádiochémie a spektrometrie ionizujúceho žiarenia.V súčastnosti sú majitelmi a konatelmi spoločnosti Ing.Miroslav Pražský a Ing.Daniela Virágová.

Spoločnosť WERT má v  súčasnosti 15 stálych zamestnancov a v posledných 29 rokoch sa stala lídrom v oblasti rádiochemických analýz, spektrometrie ionizijúceho žiarenia (rádiometrie), v oblasti charakterizácie rádioaktívnych odpadov z JE, výpočtu korelačných koeficientov a poskytovaní školení na Slovensku a v Českej republike.

Akreditované Laboratórium merania aktivity spoločnosti WERT úspešne poskytuje spoľahlivé služby pre svojich zákazníkov v predmetnej oblasti už od roku 1998.

DSC 0042

company-history2company-hisotry1