Referencie

Názov projektu Rok Klient/Sídlo
Off-site chemical analyses and radiochemical analyses services and related supplies 2014 - 2018 EC JRC Ispra, Taliansko
Improvement of radioactive waste characterisation systems at Ukrainian operational NPPs 2014 - 2016 Ukrajina
Off Site Destructive and Not-destructive Analyses 2009 - 2014 EC JRC Ispra, Taliansko
Meranie a deklarovanie ťažko detekovateľných rádionuklidov (C-14, Ca-41, Ni-59, Ni-63, Se-79 Sr-90, Mo-93, Zr-93, Nb-94, Tc-99, Pd-107, Sn-126, I-129, Cs-135, Cs-137, Sm-151, Pu-239,240 and Am-241) v rádioaktívnych odpadoch a výpočet korelačných koeficientov. 2010 - 2016 JE Mochovce, Slovensko
Charakterizácia rádioaktívnych odpadov a výpočet korelačných koeficientov. 2010 - 2015 JE Temelin, Česká republika
Rádiochemické analýzy ťažko detekovateľných rádionuklidov ( C-14, Ca-41, Ni-59, Ni-63, Se-79 Sr-90, Mo-93, Zr-93, Nb-94, Tc-99, Pd-107, Sn-126, I-129, Cs-135, Cs-137, Sm-151, Pu-239,240 and Am-241) v rádioaktívnych odpadoch z JE A-1(JAVYS) pred ich spracovaním v Bohunickon spracovateľskom centre rádioaktívnych odpadov (BSC RaO) a uložením na Regionálnom úložisku RaO v Mochovciach. 2010 - 2016 JAVYS a.s., Jaslovské Bohunice, Slovensko
Charakterizácia rádioaktívnych odpadov a výpočet korelačných koeficientov. 2010 - 2015 JE Dukovany, Česká republika
Meranie a deklarovanie ťažko detekovateľných rádionuklidov(C-14, Ca-41, Ni-59, Ni-63, Se-79 Sr-90, Mo-93, Zr-93, Nb-94, Tc-99, Pd-107, Sn-126, I-129, Cs-135, Cs-137, Sm-151, Pu-239,240 and Am-241)v rádioaktívnych odpadoch a výpočet korelačných koeficientov. 2010 - 2016 JE V-2, Jaslovské Bohunice, Slovensko
Radiological analyses for pre-decommissioning radiological characterization of shut down nuclear facilities at the EC JRC Ispra Site 2006 - 2009 EC JRC Ispra, Taliansko
Charakterizácia rádioaktívnych odpadov v JE Cernavoda. 2004 - 2006 JE Cernavoda, Rumunsko