Slide background
Slide background
Slide background

Vitajte na stránke spoločnosti WERT s.r.o.

WERT s.r.o. je spoločnosť s akreditovaným Laboratóriom merania aktivity s viac ako 20-ročnými skúsenosťami. Spoločnosť ponúka služby v oblasti rádiochemických analýz a rádiometrie (detekcie ionizujúceho žiarenia) pre klientov z celého sveta v širokom rozmedzí od uvoľňovacej úrovne aktivít až po vysokoaktívne vzorky.

Profesionálne prístrojové vybavenie a moderné metódy spolu s vyškoleným a skúseným personálom sú zárukou poskytovania vysoko kvalitných služieb. Spoločnosť WERT poskytuje služby v oblasti rádiologickej charakterizácie zahŕňajúce analýzu matríc vrátane kvapalných a plynných výpustí, oterov, ionexov, širokého okruhu vzoriek z prevádzkových médií JE, či vzoriek vzniknutých počas vyraďovania JE a samozrejme aj vzoriek životného prostredia.

Spoločnosť WERT poskytuje taktiež služby v oblasti výpočtu korelačných koeficientov na deklarovanie kritických rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch využitím vlastného softvéru KORAO®.

  • Monitorovanie ŽP

   Monitorovanie ŽP

   V laboratóriu merania aktivity zo zložiek životného prostredia sa rutinne vykonáva stanovenie aktivity v rôznych matriciach, vrátane pitnej vody, kvapalných vzoriek, vzoriek pôdy, aerosólových filtrov a vegetácie. Najčastejší pôvod vzoriek ŽP je okolie prevádzkovaných jadrových elektrární, okolie...

   VIAC O Monitorovanie...

  • Rádiochemické analýzy

   Rádiochemické analýzy

   Spoločnosť WERT ponúka kompletné služby v oblasti rádiometrického a rádiochemického stanovenia širokého spektra vzoriek. Spoločnosť WERT prevádzkuje niekoľko laboratórií, čo jej umožňuje spracovávať vzorky zo širokého spektra aktivity od vzoriek vhodných na uvoľnenie do životného prostredia až...

   VIAC O Rádiochemické...

  • Rádiologická charakterizácia

   Rádiologická charakterizácia

   Spoločnosť WERT je často zapojená do procesu rádiologickej charakterizácie, menovite do procesu merania a deklarácie limitovaných rádionuklidov v rádioaktívnych odpadoch pochádzajúcich z prevádzky jadrovoener. zariadení (JE). Rádionuklidy, zaradené medzi limitované RN (s vplyvom na...

   VIAC O Rádiologická...