Zabezpečenie kvality

Ako akreditované laboratórium, je spoločnosť WERT držiteľom Osvedčenia o akreditácii, ktoré dokazuje jeho spôsobilosť vykonávať meranie nestranne a dôveryhodne a to v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2005. Osvedčenie bolo vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou – SNAS.

Osvedčenie o akreditácii spoločnosti WERT je uznávané v rámci Európskej únie a taktiež v iných krajinách združených v EA (European Co-operation for Accreditation) alebo ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Výkony laboratória sú pravidelne preverované a hodnotené prostredníctvom účasti v medzilaboratórnych porovnávacích meraniach spoločnosti NPL (Nuclear Physical Laboratory), Teddington, Veľká Británia.

pdf súbor- príloha pre Osvedčenie o akreditácií, č. S-144, vydané Slovenskou akreditačnou službou

▼kliknite na obrázok

ilac-mra akreditace-2015